Wyszukiwarka

Gmina Głusk w ramach projektu pn. „Infrastruktura przedszkolna na terenie Gminy Głusk” w ramach Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zaplanowała remont i wyposażenie 4 nowych oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy:

 • Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie
 • Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach
 • Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii
 • Szkole Podstawowej w Kalinówce

W ramach projektu przewidziano 160 miejsce dla dzieci w wieku 3 i 4 lat.

W wymienionych budynkach zaplanowano m.in.: przebudowę sanitariatów i stołówki, wymianę podłóg w salach i ciągach komunikacyjnych, wymianę drzwi, grzejników i opraw oświetleniowych, wydzielenie przedszkolnych stref pożarowych i pomalowanie pomieszczeń.

Gmina wykona także nowe place zabaw wraz z systemem monitoringu.

W ramach wyposażenia przedszkoli zaplanowano zakup:

 • tablic interaktywnych,
 • komputerów przenośnych,
 • urządzeń wielofunkcyjnych,
 • „magicznych dywanów”,
 • telewizorów LED

oraz mebli:

 • stołów
 • krzeseł
 • biurek
 • zestawów meblowych,
 • zestawów szatniowych.

Całkowita wartość projektu „Infrastruktura przedszkolna na terenie Gminy Głusk” to 964 350,00 zł, w tym 806 862,50 zł to koszty które Gmina Głusk pokryje ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.